Råd og tips


Hva må du tenke på når du skal leie ut?

Registrer hytta her
 
 

Tilgang til hytta


For å sikre lett tilgang til hytta for leietagere kan det lønne seg å installere en nøkkelboks med kode, eller en elektronisk lås. I begge tilfeller bør det være lett å endre kode på boksen eller låsen. Et annet alternativ kan være å oppbevare nøkkelen hos en tredjepart som tilbyr en slik tjeneste.

 
 
 

Oppbevaring av private eiendeler


Som hytteeier har du helt sikkert noen private eiendeler som du ønsker at leietagere ikke skal ha tilgang til. For å unngå å måtte fjerne disse før utleie, kan det være nyttig å ha en bod, skap eller lignende som er låsbart.

 
 
 

Skatt på utleie


Hytteutleie er skattepliktig - og det er tre ulike nivåer av skatt på utleieinntekter:

  • Utleie når du selv bruker hytta
  • Hytta er en utleiehytte
  • Du driver hytteutleie som næring

Når du bruker HytteTid.no vil du kunne bruke vår skattekalkulator slik at du raskt får oversikt over hva du må betal i skatt - og hva du sitter igjen med i inntekter.


Utleie av hytte som du bruker selv

"For fritidseiendom du helt eller delvis bruker til fritidsformål, vil utleieinntekter inntil 10 000 kroner være skattefrie. Av et eventuelt overskytende beløp regnes 85 prosent som skattepliktig inntekt. Det er et vilkår at eieren benytter eiendommen i rimelig omfang over tid. Oppfylles ikke nevnte vilkår om brukstid, vil eiendommen bli regnet som utleiehytte."
Skatteetaten

Når du leier ut hytta i tillegg til å benytte den selv, skal altså 85 prosent av uteieinntektene over NOK 10.000 beskattes. Skatteprosenten er 24 i 2017 (den var 25 prosent i 2016.)

Eksempel på utregning av skatt:

Post Beløp
Leieinntekt 60.000
Fribeløp 10.000
Overskudd av utleie 50.000
85 % av overskudd regnes som inntekt 42.500
Skatt (24% av 42.500) 10.200
Slitasje 2.000
Netto inntekter av utleie 47.800

Utleiehytte

"Med utleiehytte menes en fritidseiendom som er beregnet til utleie og som ikke skal brukes av eieren. Regnes eiendommen som utleiehytte, skal eiendommen regnskapsbehandles."
Skatteetaten

Utleiehytte er en hytte som er ment bare for utleie, og som ikke brukes av eieren. Det er ingen klar grense for når hytta går over til å regnes som utleiehytte. I Lignings-abc heter det bare at "Det er et vilkår at eieren benytter eiendommen i rimelig omfang over tid." Dette betyr at du kan leie ut hytta i ganske så stor grad før den blir definert som en utleiehytte. I dette tilfellet har du fradragsrett for alle utgifter du har i forbindelse med hytta.

Her er et eksempel på utreging av skatt når du har en utleiehytte. Alle utgifter i forbindelse med utleie tatt med i regnestykket.

Post Beløp
Leieinntekt 100.000
Utgifter
Annonsering 1.200
Vedlikehold 20.000
Forsikring 4.500
Strøm / oppvarming 6000
Eiendomsskatt 2.000
Andre utgifter 8.000
Sum utgifter 41.700
Overskudd 58.300
Skatt på overskudd (24% av 58.300) 13.992
Netto inntekter av utleie 44.308

Hytteutleie som næring

"Dersom utleieaktiviteten anses som virksomhet skal inntektene skattlegges som virksomhetsinntekt, noe som innebærer at leieinntektene er gjenstand for trygdeavgift og trinnskatt i tillegg til alminnelig inntektsskatt."
Skatteetaten

Dette betyr at når utleieforholdet blir regnet som virksomhet, blir overskuddet ikke betraktet som kapitalinntekt men som næringsinntekt. Da blir det i tillegg beregnet bruttoskatter (toppskatt og trygdeavgift) på overskuddet.

 
 
 

Vask


Når det gjelder vask av hytta er det vanlig å - enten la gjestene vaske selv, eller tilby vasketjeneste. Vasketjenesten kan du enten gjennomføre selv, eller få noen til å utføre dette for deg. På større hyttefelt er det ofte personer eller firmaer som tilbyr slike tjenester.

Fremover ser vi for oss å kunne formidle slike tjenester gjennom HytteTid.

 
 
 

Sengetøy


Det kan være lurt å ha sengetøy til gjestene. Om noen skulle glemme å ta med sengetøy selv, er det greit at dette er tilgjengelig. Det er tross alt lettere å vaske sengetøy enn madrasser, dyner og puter. Inkludert sengetøy vil også gi gjestene et godt inntrykk.

Vårt tips er å legge på sengetøy på alle senger, og å ha noen ekstra sett i tilfelle noe skulle skje. Bruk gjerne også vanntett laken på barnesenger.

 
 
 

Utleiekontrakt


Få med hvor lenge utleieforholdet skal vare og hvordan betalingen skal skje. Skriv også opp hva som leies ut. Slik unngår du misforståelser om hva som inngår i leieforholdet for eksempel uthus med private eiendeler. Hvis du ikke ønsker at leietaker skal ha med seg husdyr inn i hytta ta med dette i kontrakt. Få også med regler for røyking og vasking.

Vi tilbyr automatisk generert kontrakt i HytteTid. Kontrakten kan signeres på nett av begge parter - slik at det blir minst mulig ekstrajobb for deg.

 
 
 

Inventarliste


Sørg for å sette opp en liste over utstyr og annet inventar i hytta. Begge parter får kopi. Fotografier eller video av inventaret kan være lurt som tilleggsdokumentasjon. Fjern spesielt kjære og verdifulle eiendeler.

 
 
 

Forsikring


Du bør sjekke om forsikringsselskapet dekker skade ved utleie. Hos enkelte forsikringsselskap gjelder bolig- og innboforsikring også mens du leier ut.

 
 
 

Regler


Ofte kan det være lurt å lage et lite skriv med regler for bruk av hytta og en del viktige opplysninger og gode råd. Klargjør i hvilken stand hytta skal være når den forlates for eksempel at temperaturen skal senkes, at ved skal legges klar i peisen og at vannkran skal skrus av. Opplys også om hvor man kan tømme søppel aske og eventuelle regler for adkomst og parkering.